اعتبارسنجی شرکت ها
تعیین ریسک واقعی شرکت ها و اشخاص

به جهت حمایت هدفمند از شرکت­ های فناور و دانش­ بنیان و شناسایی مهمترین نیاز جامعه هدف صندوق، اعتبارسنجی وضعیت جاری شرکت­ ها و شناسایی نیازهای ایشان جهت ارائه خدمات مالی و یا غیرمالی از اصول اولیه هر نوع خدمات می باشد.

بر این اساس، صندوق توسعه فناوری های نوین با بهره­مندی از زیرساخت ­های موجود و دانش انباشته در طی سالیان ارایه خدمات مالی، به نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت­ های فناور و دانش ­بنیان اشراف کرده است. دانش انباشته در صندوق جهت اعتبارسنجی و رتبه ­بندی با مطالعه مدل­ های بروز دنیا از معتبرترین مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه ­بندی نظیر اس اند پی و بومی ­سازی آنها نهفته و ایجاد شده است. این نظام قابل تعمیم برای اعتبارسنجی و رتبه­ بندی مالی، زیرساختی، فناوری و ... را برای جامعه فناوران دارد و می تواند دانش رتبه­ بندی خود را برای تعیین جایگاه هر شرکت عهده دار گردد.