مشاوره اختصاصی با متخصصان و مشاوران حوزه سرمایه گذاری
26 September 2020 - 13:17 Noon
اخبار صندوق

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری اردیبهشت به همت اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری اردیبهشت 

به همت اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس


مختص شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس و کارخانه‌های نوآوری پارک:

 شرکت های اراضی
شرکت های استیجاری
شرکت‌های عضو مرکز رشد
شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های عضو کارخانه‌های‌ نوآوری


خدمات قابل ارائه به شرکت‌ها: 

آشنایی با روش های مختلف تامین مالی 

ارائه مشاوره در خصوص راه کارهای جذب منابع از طریق مشارکت مدنی و حقوقی

ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی از کانال های مالی

ارائه مشاوره تخصصی به شرکت جهت انتخاب بهترین روش تامین مالی

امکان ورود طرح به بانک طرح های متقاضی سرمایه پارک فناوری پردیس جهت جذب سرمایه گذار


 مسیرهای تماس برای ثبت نام و برگزاری جلسه اولیه:

تماس با شماره 96862125 داخلی 3 و یا ارسال ایمیل به آدرس زیر

 info@tavanmandsazan.ir


تاریخ استقرار میز خدمت: روز یکشنبه 99/02/28


مکان: ساختمان تجاری سازی و فن بازار (با وقت قبلی).