امکان جذب سرمایه شرکت‌ های گروه D8 با استفاده از ظرفیت انجمن جهانی پارک های فناوری
24 January 2022 - 18:11 Evening
اخبار فناوری

رئیس انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP) در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا می گوید ابتکار عمل پارک فناوری پردیس در ایجاد شبکه تبادل و انتقال فناوری در گروه D8 با همکاری انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری می تواند به توسعه جذب سرمایه و رشد اکوسیستم فناوری کشورهای عضو منجر شود.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس؛ امین‌رضا خالقیان گفت: انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری در سال 1984 باهدف توسعه شبکه سازی بین پارک‌های علم و فناوری سراسر جهان به منظور توسعه این پارک‌ها در کشورهای در حال توسعه به کمک تجربه مثبت کشورهای توسعه یافته شکل گرفت.

او ادامه داد: هدف اولیه این انجمن شبکه سازی و انتقال تجربه بود تا شبکه دانش بین کشورهای عضو توسعه پیدا کند. این انجمن به دنبال افزایش ارتباط تجاری بین پارک های علم و فناوری مختلف در سراسر جهان و توسعه مدل های جدید رشد فناوری نظیر گسترش مراکز رشد و نواحی نوآوری است.

به گفته خالقیان انتقال فناوری و حمایت از رشد شرکت‌ها با ایجاد کانال‌هایی برای گردش دانش بین اعضا، پرورش افرادی که دارای چشم‌انداز جهانی هستند و تخصص در توسعه اقتصادی را دارا می‌باشند، ایجاد دانش و مدیریت پارک‌های علم و فناوری، ایجاد نوآوری و سایر زمینه‌های نوآوری، بنیان‌گذاری سیاست‌های نوآوری و کارآفرینی را از دیگر اهداف این انجمن بین المللی برشمرد.

خالقیان به عضویت بیش از 300پارک علم و فناوری از سراسر جهان در این انجمن اشاره کرد و گفت: این انجمن 6 منطقه جغرافیایی دارد و امسال افتخار ریاست منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای آن نصیب ایران و پارک فناوری پردیس شده است.

رییس انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP) در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت: این انجمن در طول سال برنامه های مختلفی چون اجلاس سالیانه و برنامه های الهام بخش مختلف برگزار می کند. در این برنامه ها پارک های علم و فناوری سراسر جهان، علاوه بر آشنایی با آخرین دستاوردها و موفقیت های دیگر اعضا، با هم ارتباط برقرار می کنند تا ضمن شبکه سازی به ایجاد و توسعه نواحی نوآوری جدید کمک کنند.

او با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در زمینه همکاری این انجمن با گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه D8 گفت: دارابودن شبکه‌های هوشمند که باعث ایجاد ارتباط بین رهبران نواحی نوآوری و پارک‌های علم و فناوری در سراسر دنیا می‌شود، ظرفیت بزرگ این انجمن برای کمک به توسعه فعالیت های گروه D8 است.

خالقیان ادامه داد: انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری تا کنون همکاری خاصی با گروه D8 نداشته است اما امسال به واسطه ریاست یک عضو پارک فناوری پردیس بر شاخه غرب آسیا و شمال آفریقا در نظر داریم در زمینه برگزاری رویداد بین‌المللی TIM 2022 همکاری داشته باشیم.

خالقیان افزود: همکاری ما در این زمینه معرفی طرح های خلاقانه ارائه شده در رویداد TIM 2022 به تمام اعضای (IASP) است و هدف ما از این همکاری توسعه شبکه جذب سرمایه گذاری مورد نیاز اعضای D8 در بین تمامی پارک ها و کشورهای عضو انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP)است.

رییس انجمن جهانی پارک‌های فناوری و نواحی نوآوری (IASP) در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت: این انجمن به دنبال توسعه پارک ها و نواحی نوآوری در سراسر جهان و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته است و حمایت های ما از برگزاری رویداد TIM 2022 می تواند آغاز راه همکاری های بیشتر با دیگر رویدادهای علمی و فناوری کشور باشد. موضوعی که می تواند به ترویج فناوری و توسعه نهادهای ملی مرتبط با فناوری منجر شود.