صندوق توسعه و فناوری های نوین

home about services rules forms Link contactus
انتقادات و پیشنهاداتپیوندهای اصلی
آشنایی با صندوق
قوانین و مقررات
تماس با ما
خدمات صندوق
Issuance of Various Warranties
Venture Capital (Bold)
Interest-free Loans and Facilities
Leasing of Technology Products
Empowering of Technology Companies
Financial Brokerage of Executive Agencies
آدرس

تهران، کیلومتر20 جاده دماوند ، پارک فناوری پردیس ، نبش نوآوری هشتم ، پلاک 82

2176251125

info@hitechfund.ir